Vi beskytter dine personoplysninger

I Idéer for livet Fonden behandler vi de personlige oplysninger, vi får om dig, med stor respekt. Vi bruger kun oplysningerne til at oprette dig som ansøger og behandle din ansøgning. Og vi registrerer kun oplysninger, hvis de er nødvendige.

Det er meget vigtigt for os, at du som ansøger føler dig tryg ved vores håndtering af dine personoplysninger, og at du ved, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger. Det kan du læse mere om nedenfor.

Venlig hilsen

Idéer for livet Fonden

 

Registrering og behandling af personoplysninger
Idéer for livet Fonden registrerer kun personoplysninger, hvis de er nødvendige, og vi behandler de personlige oplysninger, vi får, med stor respekt og i overensstemmelse med reglerne.

Reglerne for beskyttelse af personoplysninger er beskrevet i EU's Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation), som trådte i kraft den 25. maj 2018 i hele EU, og altså også i Danmark.

Herunder kan du læse om, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger, når du har søgt om støtte fra Ideer for livet Fonden.

Hvilke typer oplysninger registrerer Idéer for livet Fonden om mig?
For at kunne oprette dig som ansøger og behandle din ansøgning, kan vi have brug for at registrere og behandle disse typer af personoplysninger om dig:

 • Stamoplysninger, fx kontaktoplysninger og eventuelt foreningsmedlemsskab
 • CPR- eller CVR-nummer
 • Finansielle oplysninger, fx bankoplysninger til brug ved eventuel udbetaling fra fonden.

Hvor stammer mine personoplysninger fra?
De oplysninger, vi behandler om dig, kommer fra dig selv eller fra en anden, som handler på dine vegne.

Hvor længe gemmer Idéer for livet Fonden mine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år, efter at din ansøgning er blevet behandlet, så vi kan følge op på støttede projekter og have overblik over effekten af fondens arbejde. 

Hvorfor må Idéer for livet Fonden registrere og behandle oplysninger om mig?
Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne oprette dig som ansøger og behandle din ansøgning til Ideer for livet Fonden, så det sikres, at midler fra fonden uddeles til formål, som kan støttes i henhold til fondens formålsparagraf.

Vi kan også behandle dine oplysninger til at udarbejde statistik i Ideer for livet Fonden, og når vi i øvrigt har en legitim og berettiget interesse.

Hvem kan mine oplysninger blive delt med?
Vi kan have behov for at dele oplysninger om dig med andre, men kun i det omfang, det er nødvendigt, og kun de relevante oplysninger i det enkelte tilfælde. Som udgangspunkt deler vi kun oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig. 

Vi deler dog også oplysninger, hvis vi har en forpligtelse til det ifølge lovgivningen - fx i forbindelse med indberetning af en eventuel donation til SKAT.

Der kan være behov for at dele oplysninger med fx:

 • Offentlige myndigheder, fx SKAT
 • Pengeinstitutter, fx ved udbetaling eller overførsel af en eventuel donation
 • Eksterne rådgivere, fx revisorer.

Hvilke rettigheder har jeg?
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder dog ikke oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan håndtere en eventuel donation.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvordan kontakter jeg jer?
Idéer for livet Fonden har ansvaret for registreringen og behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Idéer for livet Fonden
c/o Skandia
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S

CVR-nr.: 21176842

Telefon: 70 202 909

Mail: ideer.for.livet@skandia.dk

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med Idéer for livet Fondens behandling af mine oplysninger?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, opfordrer vi dig til at kontakte os på 70 202 909 eller ideer.for.livet@skandia.dk.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ansøgningsfrist

Idéer for livet Fonden er ved at blive omstruktureret.

Derfor kan vi ikke modtage ansøgninger i en periode.

Ønsker du at få direkte besked, når fonden igen kan modtage ansøgninger, så send en mail til ideer.for.livet@skandia.dk