Konceptet Corporate Volunteering

Idéer for livet Ambassadører er et samarbejde mellem Skandia og nu 3 hjælpeorganisationer; Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Flygtningehjælp.

Siden februar 2007 har initiativet gjort det muligt for Skandias medarbejdere at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden. Ved at tilmelde sig som Idéer for livet Ambassadør får medarbejderne fri to timer om måneden til frivilligt arbejde. De to timer kan dog også samles til fx to eller tre dage om året.

Medarbejderne har flere valgmuligheder, når de skal engagere sig: De kan selv bestemme, om de vil tilmelde sig en aktivitet gennem en af de seks samarbejdspartnere, eller om de selv vil byde ind med projekter, de brænder for.

Derudover, er der mulighed for at tilmelde sig det såkaldte Standby Team, der løbende får forskellige opgaver fra vores samarbejdspartnere. Dermed kan medarbejderne tilmelde sig en ny aktivitet hver gang frem for at være bundet op på forskellige aktiviteter hver måned.

Hvem gavner initiativet?

Samarbejdet mellem virksomhed og hjælpeorganisatione gavner både medarbejdere, virksomheden og hjælpeorganisationerne - og dermed samfundet.

Hjælpeorganisation

Ved at indgå samarbejde med virksomheder får hjælpeorganisationerne først og fremmest adgang til dygtige og engagerede frivillige, som ellers kan være travle og svære at få fat i.
  
Ifølge Socialforskningsinstituttets rapport om frivilligt arbejde fra 2005 vil mange danskere gerne udføre frivilligt arbejde. Men ofte er det faktorer som manglende overblik over mulighederne for at udføre frivilligt arbejde samt manglende tid, der danner barrierer for at komme i gang.
Samarbejde mellem virksomhed og ansatte imødekommer disse udfordringer ved at frigive tid til medarbejderne og samtidig aktivt opfordre dem til at deltage i forskellige frivilligaktiviteter.

Derudover øger hjælpeorganisationerne deres synlighed, når de samarbejder med virksomhederne. Og så udfordrer samarbejdet med erhvervslivet hjælpeorganisationerne, blandt andet fordi det tvinger dem til at tænke i nye baner.
  
Hjælpeorganisationerne styrkes ved at få flere hjælpende hænder, og det bidrager i sidste ende til et mere stabilt og sammenhængende samfund.

"Når Skandia giver medarbejderne fri til frivilligt arbejde, åbnes en afgørende mulighed for at kombinere travlt arbejdsliv og familieliv med det at være frivillig."
- Dorthe Lysgaard, Direktør i Børns Vilkår, tidligere samarbejdspartner.


 

Virksomhed

Samarbejde mellem virksomheder og hjælpeorganisationer er en ny trend i Danmark. Alle erfaringer viser, at virksomhederne får meget ud af at engagere sig i frivilligt arbejde. Det ved vi især fra udlandet, hvor trenden har været populær i mange år.
  
For det første fremstår virksomheden som en mere attraktiv arbejdsplads, når den kan tilbyde frivilligt arbejde i arbejdstiden på linje med andre personalegoder.
  
For det andet får virksomheden gladere og mere motiverede medarbejdere, der ofte er stolte af, at deres arbejdsplads gør noget for andre mennesker.
  
For det tredje kan det forbedre virksomhedens image at samarbejde med hjælpeorganisationer. At indgå aktivt i frivilligt arbejde er en god måde at udmønte sine erklærede værdier på i praksis - og så kan det i nogle tilfælde generere gode historier til medierne. 

Medarbejdere

Alle evalueringer og erfaringer - blandt andet fra Rådet for Frivilligt Arbejde - viser, at medarbejdere er glade for at prøve deres viden af i nye sammenhænge, gøre nye bekendtskaber og især at gøre noget for andre mennesker. Dermed bliver medarbejderne mere glade og motiverede i deres dagligdag - og samtidig mere stolte af deres arbejdsplads.

> Læs evalueringer

Kom godt i gang

Skandia vil gerne bistå med råd og vejledning til alle med interesse for at igangsætte lignende initiativer. Hvis du er interesseret i at vide mere, så er der hjælp at hente.

> Kom godt i gang